دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

دانشکده فنی و حرفه ای سما

دانشکده دخترانه سما دانشکده پسرانه سما
دانشکده سما واحد خواهران
آدرس:اصفهان خیابان پروین اعتصامی-کوی 16 متری شاهد
تلفن:35590387-031
دانشکده سما واحد برادران
آدرس:اصفهان-کوی امیریه-خیابان هفتم
تلفن:37810006-031
college1@sama-isf.ir:آدرس پست الکترونیک
college2@sama-isf.ir:آدرس پست الکترونیکمعاونت امور سما،دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان،اصفهان،ایران   1388-1387
Copyright©2008-2009   By khorasgan-samacollege.ir   All Rights Reserved.
Powered By: Rayaneh Pardazan.